TIETOSUOJASELOSTE

Vinser Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2016/679) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterinpitäjä:

Vinser Oy

Y-tunnus: 2758506-1

Matinkatu 4

20810 Turku

tomi.kauppinen@vinser.fi

Jos sinulla on kysyttävää rekisteriin liittyvistä asioista, ota yhteyttä:

Tomi Kauppinen
tomi.kauppinen@vinser.fi

Tai

Tomi Kauppinen / Vinser Oy

Matinkatu 4

20810 Turku

Rekisterin nimi:

Vinser Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, laskutukseen ja analysointiin sekä sähköiseen asiakasviestintään. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti.

Muut asiakastiedot, joita rekisterissä voidaan käsitellä: laskutus, toimitus, alennukset, reklamaatiot, takuuasiat.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Tietoa kerätään esimerkiksi yhteydenottojen yhteydessä. Henkilötietojen luovuttaja vastaa näiden henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista.

 

Sääntöjen mukaiset tietojen luovutukset:

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeen. 

Tietojen suojaus:

Rekisterin sisältämät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti. Asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ei ole käyttöoikeutta rekisteriin. Tiedot ovat suojattu salasanoin, palomuurein ja muin teknisin keinoin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tämän verkkosivuston ja selaimesi välinen liikenne on salattu HTTPS -yhteydellä.

Korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus:

Asiakkaalla on halutessaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin ja pyytää koostetiedostoa. Tarkastuspyyntö tulee aina lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa luovutus ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten sekä rajoittaa henkilötietojen käyttöä. ​

Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Oikeus  tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, jota meidän on säilytettävä ylläpidollisista, laillisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Henkilötietojen käsittely perustuu aina suostumukseen ja sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Asiakkaalla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tai vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista. Mikäli koet tietosuojalainsäädännön mukaisten oikeuksiesi tulleen loukatuksi, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. (www.tietosuoja.fi)

Tietojen poistaminen:

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.

Päivitetty:

16.9.2019